Project Description

WWW.SLOWAKIJE-HOLLAND.NL

Referencia  tvorba webstránok

ONE PAGE DIZAJN

Jednostránková internetová prezentácia v holandskom jazyku.

Je to druhá generácia webstránky. Z informačne rozsiahlej neresponzívnej webstránky sa stala jednoduchá, informačne jasná one page webstránka, s one page menu, ktorá je prispôsobená na mobilné zariadenia. Keďže je určená predovšetkým holandskému užívateľovi, je založená na holandskej národnej doméne. Jej primárnou úlohou je informovať o službách pre holandského zákazníka, ktorý potrebuje na Slovensku zariadiť právne záležitosti, urobiť preklad dokumentov, alebo sprostredkovať obchodné jednanie a podobne.

LX Reality, s.r.o. –

– je súčasťou skupiny LX, ktorá v súčasnosti zastrešuje spoločnosť LX Reality, s.r.o. a LX Preklady, s.r.o. V rámci týchto spoločností sa poskytujú služby orientované na holandsky hovoriacich zákazníkov. Týmto poskytuje sprostredkovanie, obchodné sprostredkovanie a poradenstvo. Právne služby a preklady. Okrem iného sa spoločnosť špecializuje aj na nehnuteľnosti, ako realitná kancelária.

LX Reality, s.r.o. –

– mala pôvodne založenú webstránku na doméne slowakije.sk. Jej úlohou bola podpora prekladov a realít, avšak jej hlavnou úlohou bolo pritiahnuť záujem holandskej klientely o Slovensko ako také. Vzhľadom k tejto jej úlohe vznikla nová webstránka na doméne www.slowakije-holland.nl, keďže webstránka je výhradne v holandskom jazyku, určená holandskému publiku, bolo určite vhodnejšie založiť ju na holandskej národnej doméne. Ide o jednostránkovú webstránku s one page menu, kde sa sústredí na jasnú a stručnú informáciu. Je rozdelená do štyroch sekcií – preklady, právne služby, sprostredkovanie a kontakt.

OBJEDNAŤ WEBSTRÁNKU
OBJEDNAŤ ESHOP

Ďalšie referencie